ankara escortizmir escortankara escortizmir escort
sakarya escortsakarya escortsakarya escortmaltepe escortsakarya escortsakarya escort

ankara escort

Rasulayn’da YPG/PKK’dan Motorsikletle Bombalı Saldırı: 2 Sivil Öldü

BÖLGE HABERLERİ, CEYLANPINAR, DÜNYA, GÜNDEM, Manşet

Devletten 62 Milyon Liralık Destek

BÖLGE HABERLERİ, CEYLANPINAR, EKONOMİ, GÜNDEM, Manşet

Adnan Sağlam’dan “Asgari Ücret” Açıklaması

CEYLANPINAR, EKONOMİ, Manşet, SİYASET, URFA'DAN

Tefeci Tehdidi Büyüyor; YA MALINI YA CANINI!

BÖLGE HABERLERİ, CEYLANPINAR, GÜNDEM, Manşet, SİYASET, URFA'DAN

Ceylanpınar TİGEM’den Buğday Sapı İhalesi

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 12:32 'de eklendi ve 559 kez görüntülendi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2019 yılı hasat döneminde Gökçayır ekiliş alanlarından istihsal edilecek ihtiyaç fazlası toplam 10.104 dekar parselde buğday sapı, Pazarlık usulüyle satılacaktır. İhale, 16.08.2019 günü saat 15.00 ’de İşletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BUĞDAY SAPI SATIŞ İHALESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

 1. İŞİN KONUSU: 1- Bu teknik şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 1 ( Bir ) yıllık olarak 10.104 dekar buğday sapının satışını kapsar. 2- Satılacak 2019 yılı buğday ekilişlerine ait buğday sap mevkileri ve alanlar şartname ekinde bulunan tabloda gösterilmiştir. Sap satışı yapılacak buğday ekiliş alanları işletmemizin Gökçayır Ünitesinde olup, üretimler 2019 yılına aittir, istekli buna itiraz edemez. B- BALYALAMA İŞİ: B.1- GENEL HÜKÜMLER: 1- Satışı yapılan sap parselleri hasadın bitişi ile hemen teslim edilecektir. Yüklenici hasadın bitişi ile parseli teslim almış kabul edilir. Buğday saplarının balya yapılmasının gecikmesinden dolayı oluşabilecek kayıplardan işletme sorumlu değildir.(yağmur, rüzgar, hayvan zararı, vs) 2- İhale konusu işte kullanılacak alet ekipman yükleniciye ait olup; yüklenici aldığı parti için, günlük en az 1.500 dekar alanda balya yapabilecek ve yapılan balyaları tarladan kaldırabilecek, Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipman bulunduracaktır. 3- Balyalama işlemi başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili balyalama işlemi bitene kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır. 4- Yüklenici Firma günlük 1.500 dekar alanda günlük balya taşıma işlemi yapmak zorundadır. Günlük balya taşıma işlemi yapılması gereken alanın altında yapılan her bir dekar için 10,00 TL cezai işlem uygulanacaktır. 5- Yüklenici Firma balyalama işlemine başlamadan önce Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipmanı temin etmek zorundadır. Ayrıca balyalama işlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır. 6- Yapılacak işin bitirilme süresi iş yeri teslimi yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gündür. Yükleniciye verilen sürede araziyi teslim etmediği takdirde yüklenici arazinin işletme kullanımına geçtiğini kabul eder. Yüklenici buna itiraz edemez. 7- Balya yapım işlemi esnasında kullanılacak olan Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipman vb. malzemenin işletmeye gelişi-gidişi ve parselden parsele nakli yükleniciye aittir. 8- Yüklenici buğday hasadının bitiminden 1 (Bir) gün önce yüklenici bütün Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipmanları işletmede hazır bulunduracaktır. 9- Balyalama işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile yapılan balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 10- Balya yapma ve taşıma işleminin sıralamasına (Parsel bazında) işletme karar verilecektir. Yüklenici buna itiraz edemez. 11- Balya yapma işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır. 12- Yüklenici bu İşte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur. 13- Yüklenici firmanın balya yapma işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya işlemi yapılan parseller kontrol edilecektir. Balya işlemi yapılan parsellerde sap birikintileri, patlamış balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintilerinin, patlamış balyaların (vb.) parsellerden temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten 1 ( Bir ) gün sonra yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde temizleme için tanınan süre sonunda ( Bir Gün ) günlük 1.000,00 TL cezai işlem uygulanacaktır. 14- Yüklenici bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri çalıştırmayacaktır. Tüm çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları İçinde çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişilerin resmi evrak ve belgeleri İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir. 15- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş kazalarında sorumluluk tamamen yükleniciye aittir. 16- İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek kaza ve olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 17- İşletmenin tarladaki biçim yüksekliği hususunda her hangi bir taahhüdü yoktur. Tarladaki mahsul durumuna göre, tarla yapısına vs. gibi teknik özelliği İşletmece takdir edilerek biçim yapılacaktır. Yüklenici buna itiraz edemez. 18- Parsellere müşteri tarafından verilen fiyat İşletmemizce uygun görülmüş ise yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren müşteri satın aldığı parselin biçilip biçilmediğini kendisi takip edecektir. Parselin biçildiği müşteriye ayrıca tebliğ edilmez ve Biçim yapıldıktan sonra teslimat fiilen yapılmış sayılır. B.II- ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER: 1-Hasat edilen buğday parsellerinde işletmenin uygun görmesi halinde balya yapma işi başlatılacaktır. Parsel dışına süresi içerisinde çıkarılmayan balyalar işletme tarafından parsel dışına çıkarılacak olup, yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Bu taşıma sırasında balyalarda meydana gelecek zarar ve ziyandan işletme sorumlu olmayacaktır. Yüklenici firma bu konuda itirazda bulunamaz. 2-Toprağın sıkışmasına sebep olacak yağışlı durumlarda, balya yükleme ve taşıma işleminin yapılmasına işletme teknik elemanlarınca karar verilecektir. Yüklenici firma bu konuda itirazda bulunamaz. 3-İş yeri teslim alındıktan sonra arazideki sap ve balyaların korunması güvenliği yükleniciye aittir. Meydana gelebilecek yangın, hırsızlık vb. tüm olumsuz durumlardan işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici meydana gelebilecek olan herhangi bir zarar-ziyandan işletmeyi sorumlu tutamaz. Bu zarar-ziyandan dolayı herhangi bir hak talep edemez. 4-Yüklenici firma arazide yaptığı balyaları işletme arazisi içerisinde istif yapamaz. Aksi takdirde arazide izinsiz olarak yapılan balya istifleri işletme imkânları tarafından araziden çıkarılacak olup yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. 5-Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında balya yapma işlemini bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 6- Balya yapma işlemi esnasında kullanılan tüm Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipmanlarının akaryakıtı ve tüm giderleri, yükleniciye aittir. 7- Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ile birlikte hüküm ifade eder.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILINA AİT 10.104 DEKAR PARSELDE BUĞDAY SAPI SATIŞ ŞARTNAMESİ

Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, İhaleye katılıp teklif veren gerçek veya tüzel kişiler “İSTEKLİ”, ihale sonucu üzerinde ihale kalan gerçek veya tüzel kişilerde “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır. 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ : İşletmemizin 2019 yılı hasat döneminde İşletmemiz Gökçayır ekiliş alanlarından istihsal edilecek ihtiyaç fazlası toplam 10.104 dekar parselde buğday sapı, Pazarlık usulüyle satılacaktır. İhalede, geçici teminatlarını veren ve belgeleri uygun olan istekliler, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda, şartname ekinde bulunan muhammen bedel üzerinden sıra ile artırım teklifinde bulunacaklardır. İhalesi yapılacak olan parseller ve dekarları ekli listeye çıkarılmıştır. 2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : İhale, 16.08.2019 günü saat 15.00 ’de İşletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI : İhaleye katılmak isteyen Gerçek veya Tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; a) Tebligat için adres beyanı, b) Geçici teminat yatırması, c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, 4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR : Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler. a) TİGEM ve İşletmenin tüm personeli, b) Evvelce sözleşme yapılanlardan, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için yada buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler, c) Kanunlarla, Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar. d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları, Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminatları da şartı ceza olarak irat kaydedilir. İşletmenin uğradığı zarar ve ziyan hükmen tahsil edilir. Sözleşme yapılmış ise kat’i teminat şartı ceza olarak irat kaydedileceği gibi, ikinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar ve ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. 5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE FİYAT : a) İhale konusu hububat sapının parsel numaraları, muhammen bedeli ve geçici teminatı ekli listeye çıkarılmıştır. b) Fiyat Türk lirasına göre KDV hariç olarak belirlenecektir. c) Tüm işçilikler müşteriye aittir. d) İhale esnasında 0,1 TL/Dekar (Türk Lirası) aşağı artırım yapılmaz. 2 6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR : a) İhaleye ait geçici teminat muhammen bedelin % 25’i nispetindedir. İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici teminatlarının tutarı kadar ihaleye iştirak edebilirler. b) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına ve Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da yatırarak alınacak dekont teklif zarfına konulacaktır. c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir. 1- Tedavüldeki Türk Lirası, 2- Geçici teminat için döviz, geçici teminat için kabul edilecektir. (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası alış kuruna göre geçici teminat tutarını karşılamak şartıyla) 3- Banka Teminat Mektupları; 3.1.– Geçici Teminat: Teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 40 (kırk) gün süreli olacaktır. (Yani ihale tarihinden itibaren 70 gün süreli) 3.2.– Kati Teminat Mektupları; 31.12.2019 tarihine kadar süreli olacaktır. 4- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler, 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır, d) Döviz Kat’i Teminat olarak kabul edilmez. 7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI: a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün opsiyonlu olacak ve müşterilerin bu süre zarfında teklifleriyle işletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklif verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez. b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. c) İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT : İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini işletmemize vermek zorundadır. Müşteri tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde sözleşme yapmaya, satış tutarının % 50’si kadar kesin teminat vermeye, ihaleye ait vergi ve giderleri peşin olarak yatırmaya mecburdur. Ancak sözleşme süresi içerisinde mal bedelinin tamamını yatırıp fatura kesildiği takdirde kati teminat alınmayacaktır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. 9-VERGİ-RESİM VE HARÇLAR : İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi-resim ve harçlarla sözleşme giderleri müşteriye aittir. 3 10-TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ : a) Tarladaki saplar, sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren günlük her parti için 1.500 dekar alanda günlük balya taşıma işlemi yapmak zorundadır. Bu sürenin bitiminde işletme tarlayı sürebilecek, hayvanları otlatabilecek veya sapları imha edebilecektir. Müşteri bu konuda hiçbir hak talebinde bulunamaz. Müşteriye parselleri boşaltması için her ne kadar 10 (on) gün süre verildi ise de Müşteri hasattan hemen sonra işe başlayacak ve günlük en az 1.500 dekar alan kadar iş yapmak zorundadır. b) İşletme taahhüt miktarını ± % 25 oranında değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. Ancak taahhüt miktarındaki değişiklikler makul bir süre önce müşteriye yazılı olarak bildirilecektir. Miktar artırımı için gerekirse ek süre verilecektir. Kuraklık veya herhangi bir mücbir sebepten dolayı % 25’ten fazla eksilme olduğu takdirde müşteri bir hak talebinde bulunamaz. 11- TESLİM-TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI : a) Teslim yeri işletmemiz arazisinde gösterilecek parsellerdir. Parsel büyüklüğü konusunda İşletmemiz resmi makamları esastır. b) Sadece biçerdöverin bıraktığı saplar toplanacak, tırmık vs. çekilmeyecektir. Tırmık çekilmesi halinde ilgili parsel için belirlenen ihale tutarının % 50 ‘si ceza olarak tahsil edilir. c) Toplanan saplar tarlada patoz kullanılarak saman yapılabilecektir. d) İhale yapıldıktan sonra şahıs/firmalardan tarladaki sapların bedeli alınarak teslimatı yapıldıktan sonra meydana gelecek zarar ve ziyanlardan da İşletme sorumlu değildir. (Yangın, rüzgâr erozyonu, koyun otlatılmış olması, hırsızlık vs.) e) Müşteri İşletme görevlileri parseli göstermeden müşteri işe başlamayacaktır. Müşteri kendisine ait parselden hariç başka bir parseli işgal edemez. f) Yanlış parsele girildiği takdirde parsel bedeli ihale fiyatı üzerinden % 50 fazlasıyla ceza olarak müşteriden alınır. g) Müşteri ihale ile almış olduğu parsel numarasını gösterir belgeyi veya faturayı ilgililerin kontrolünde göstermeye mecburdur. h) Müşteri çalıştıracağı işçilerden bizzat kendisi sorumludur. ı) Müşteri ihale öncesi teklif vereceği parselleri gidip görecek ve ona göre fiyat verecektir. İhaleden sonra itirazlar kabul edilmeyecektir. i) Parsellere müşteri tarafından verilen fiyat İşletmemizce uygun görülmüş ise yazılı olarak tebliğ edilir. j) Müşteri tarafından sapların toplanması, balyalanması ve yüklenmesi esnasında çalıştırılan işçilerin sosyal güvenliği Müşteriye ait olacaktır. 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarındaki sorumluluk Müşteriye aittir. 12- ÖDEME ŞARTLARI : a) Müşteri satın aldığı sap bedelini, peşin olarak ödeyebileceği gibi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) aya kadar vadeli Teminat Mektubu vererek de alım yapabilir. Müşterinin bu şekilde alım yapmayı kabul etmesi halinde, sap bedelini vadesi geldiğinde ödemesi gerekmektedir. Bu sürede sap bedelinin ödenmemesi durumunda İşletme aylık fatura tutarı üzerinden % 6 gecikme zammı uygulayarak süre uzatımına gitmekte ya da teminat mektubunu nakde çevirip alacağını tahsil etmekte serbesttir. Süre uzatımı toplam 10 (on) günü geçmemek şartıyla İşletme tarafından tespit edilir. b) Fatura tanzim tarihindeki yürürlükte olan KDV oranı uygulanacak olup, KDV Müşteriye aittir. 13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI : a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın mal bedeli cezai şart olarak irat kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanın da tahsili için kanuni yollara başvurulur. 4 b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı takdirde gecikilen beher gün için 10,00 TL/Da gecikme cezası alınacaktır. Ancak bu gecikme 5 günü geçerse, İşletme gecikme cezası almaya devam ederek beklemekte veya şartnamenin 13/a maddesi esasları dâhilinde sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. 14- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ : a) Onay Makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. b) İzinsiz devrin yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 13. madde hükümleri uygulanır. 15- MÜCBİR SEBEPLER : Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (Yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri İşletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir. 16- TEMİNATIN İADESİ : Kesin teminat, müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmesine müteakip iade edilir. 17- GENEL HÜKÜMLER : a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ceylanpınar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır. c) Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. d) Bu şartname 17 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ender BEYAZ Ticaret Müd.Yrd. V. Bülent ÖZTÜRK İşletme Müdürü EKİ:1 Adet Satış Listesi

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Ataşehir escortAtaşehir escortAtaşehir escortAtaşehir escortAtaşehir escortAtaşehir escortPendik escortMaltepe escortKartal escort

    Ankara escortÇankaya escortAnkara escortEryaman escortSincan escortEtlik escortAnkara escortAnkara escort